Pressupostos joves 2019

Envia propostes fins al 31 de gener de 2019!

En aquesta 3a edició dels #pressupostosJoves tenim un 150% més de pressupost!

6.000€ per decidir!

Tothom pot fer propostes, però només els joves de 12 a 34 anys podran votar-les!
Consulteu les bases dels Pressupostos Joves 2019 del Pallars Sobirà a sota

Envia una proposta

Formulari de propostes

Tothom pot fer propostes, només els joves podràn votar-les! Termini: 31 de gener de 2018. Pressupost màxim per proposta: 2.000€

PRESSUPOSTOS JOVES

Formulari per a recollir idees per als pressupostos participatius joves
 • Afegeix una imatge per exemplificar o fer més atractiva la teva idea/proposta
 • Podeu compartir la URL d'una web extern on es pugui veure un exemple de la vostra idea o alguna cosa que ajudi a entendre-la millor ; )
 • Màxim 2.000€ per proposta
 • Dades de contacte

 • Per a poder-te contactar per saber més de la teva proposta i/o aclarir dubtes...
 • Per a poder-te contactar per saber més de la teva proposta i/o aclarir dubtes...
 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Bases dels pressupostos joves

Requisits de les propostes:

Totes les propostes han de complir a criteri de l’Oficina Jove aquests requisits:

 1. Que siguin compatibles amb les funcions i competències de l’Ajuntament de Sort (i pròpies del marc de treball de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà)
 2. Viables econòmicament i tècnicament
 3. Han de ser legals i èticament aplicables (descartant aquelles que proposin exclusió, rebuig i insostenibilitat)
 4. Les entitats / persones que van presentar propostes i que van ser finançades l’edició anterior (2018) no podran repetir en aquesta edició. Ho podràn fer a la següent (2020).

Sobre les votacions:

Tothom pot fer propostes però només els joves d’entre 12 i 34 anys podran votar-les. Les votacions es realitzaran en 3 jornades per tal de facilitar la participació de tots els col·lectius joves:

 • Votació dels joves menors de 17 anys escolaritzats al SES Morelló d’Esterri d’Àneu (data pendent)
 • Votació dels joves menors de 17 anys escolaritzats a l’INS de Sort (data pendent)
 • Votació dels joves majors de 16 anys i fins a 34 anys (dates pendents)

Per mantenir l’equitat s’equipararà el valor dels vots entre els joves menors de 17 anys i els majors de 17, repartint el pressupost total (6.000€) en meitats iguals per aquests dos grups d’edat (50% menors de 17 anys fins a 12 anys i 50% majors de 16 anys fins a 34 anys).

La metodologia de les votacions serà la mateixa per cadascuna de les jornades de votació i s’inspira en el model del micromecenatge (conegut com a crowdfunding).

 1. Presentació breu de les propostes Es farà a través de les xarxes socials per part dels propis impulsors sempre que sigui possible i en 1/2 minut o menys)
 2. Votació individual de tots els joves assistents S’entregarà als joves 3 monedes perquè les reparteixin individualment com vulguin entre les propostes. El valor de la moneda dependrà del nombre de joves participants.
 3. Votació en grup (només amb els joves menors de 17) Es dividirà els joves participants en grups de màxim 8 joves per tal que decideixin per consens com repartir la resta de monedes.

Sobre el finançament i execució de les propostes:

Les propostes que no aconsegueixin el pressupost mínim seran descartades i les aportacions que hagin rebut seran redistribuïdes entre la resta de propostes finançades i aprovades a parts iguals. És responsabilitat de les persones i/o grups que han presentat la proposta impulsar-la i fer el què calgui per duu a terme l’activitat amb el suport i seguiment de l’Oficina Jove. Aquelles propostes aprovades i finançades que no tinguin l’impuls i suport necessari per part de les persones i/o grups que les han proposat, no s’executaran i el seu finançament es cancel·larà. 

Sobre el paper de l’Oficina Jove, els Ens locals i les condicions de les bases

El procés de participació i la gestió de la implementació de les propostes estarà tutelat en tot moment per l’Oficina Jove del Pallars Sobirà a fi de garantir el correcte desenvolupament de les mateixes, en compliment de les seves funcions.

La participació als Pressupostos Joves del Pallars Sobirà, implica l’acceptació d’aquestes bases, sense perjudici que l’Oficina Jove i les administracions locals de la qual depèn (Ajuntament de Sort i Consell Comarcal del Pallars Sobirà) puguin establir altres mesures, consideracions i acords que complementin aquestes bases, en qualsevol moment si així ho creuen oportú, en interès del bé comú i exercint les funcions i competències que li són pròpies.

 

Inspira't i fes propostes!

Consulta les propostes d'edicions anteriors

sala per jovent a la piscina

Que en la obra de la piscina estigui previst un espai (sala) on es pugui menjar, hi hagi taules i cadires com a mínim, wifi, escalfat, i es pugui parlar, i s’hi pugui anar sense haver de demanar hora (com una biblioteca, però on es pugui menjar i xerrar)

Classes de guitarra espanyola gratuïtes

Oferir classes de guitarra espanyola gratuïtes als joves interessats amb un formador local

Espai per a Joves a Esterri i Sort

Una sala on els joves es puguin reunir-se per fer les seves coses, sobretot a l’hivern.

Crear una colla castellerea

Crear una colla castellerea

Cursos d’allaus

Consistiria a organitzar un curs per als interessats amb un guia expert en allaus que expliqués, els perills dels allaus, com reconèixer els tipus de neu, etc És una proposta que té molt sentit en un país de neu com el nostre.

Tallers de rap per a nens i joves

El rap com a eina d’expressió per a nens i joves. La música és un llenguatge que atrapa a totes les edats. Poder-se expressar a través d’un llenguatge tan directe permet, per un cantó, abordar i conèixer qüestions que importen a aquests col·lectius i per altre cantó, afavorir la creativitat, el llenguatge musical, la poesia i l’escriptura.

Borsa de treball al pallars

Una borsa de treball al pallars que serveixi tant per la gent que busca feina al nostre territori com pels petits i grans empresaris que busquem gent per treballar. Aquesta borsa de treball hauria d’estar organitzada per un organisme com el consell on tots hi poguèssim accedir i col.laborar; d’aquesta manera facilitar ofertes i demandes laborals.

Recuperació horts

La proposta seria recuperar els horts en desús i abandonats situats al voltant de Sort tenint en compte criteris eficients, sostenibles i ecològiques. La idea és que tothom qui ho vulgui pugui conrea i cultivar la terra, però també utilitzar una de les parcel.les per un ús més social.

Disseny i impressió d’objectes 3D

Imprimirem en 3D aquelles idees que entre tots duem a terme. Peces que en ajudin en alguna tasca, dissenys propis que desenvolupem…

Dissenya i cus la teva roba

Acompanyament en el disseny, patronatge i confecció de la roba imaginada pels joves.