Pressupostos joves 2019

7 PROPOSTES APROVADES!!

En aquesta 3a edició dels #pressupostosJoves tenim un 150% més de pressupost!

6.000€ repartits!!

Implica’t per tirar envant les propostes!

 

Consulta les propostes guanyadores!Contacta per participar!Resultats provisionals de percentatge de finançament de les 41 propostes

Quan finançament han aconseguit?

Bases dels pressupostos joves

Requisits de les propostes:

Totes les propostes han de complir a criteri de l’Oficina Jove aquests requisits:

 1. Que siguin compatibles amb les funcions i competències de l’Ajuntament de Sort (i pròpies del marc de treball de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà)
 2. Viables econòmicament i tècnicament
 3. Han de ser legals i èticament aplicables (descartant aquelles que proposin exclusió, rebuig i insostenibilitat)
 4. Les entitats / persones que van presentar propostes i que van ser finançades l’edició anterior (2018) no podran repetir en aquesta edició. Ho podràn fer a la següent (2020).

Sobre les votacions:

Tothom pot fer propostes però només els joves d’entre 12 i 34 anys podran votar-les. Les votacions es realitzaran en 4 jornades per tal de facilitar la participació de tots els col·lectius joves:

 • Votació dels joves menors de 17 anys escolaritzats al SES Morelló d’Esterri d’Àneu (19/02/2019)
 • Votació dels joves menors de 17 anys escolaritzats a l’INS de Sort (19/02/2019)
 • Votació dels joves majors de 16 anys i fins a 34 anys a l’Ajuntament vell d’Esterri d’Àneu (dv 22/02/2019 a les 19h)
 • Votació dels joves majors de 16 anys i fins a 34 anys al Cinema “Els Til·lers” de Sort (dv 22/02/2019 a les 19h)

Per mantenir l’equitat s’equipararà el valor dels vots entre els joves menors de 17 anys i els majors de 17, repartint el pressupost total (6.000€) en meitats iguals per aquests dos grups d’edat (50% menors de 17 anys fins a 12 anys i 50% majors de 16 anys fins a 34 anys).

La metodologia de les votacions serà la mateixa per cadascuna de les jornades de votació i s’inspira en el model del micromecenatge (conegut com a crowdfunding).

 1. Presentació breu de les propostes Es farà a través de les xarxes socials per part dels propis impulsors sempre que sigui possible i en 1/2 minut o menys)
 2. Votació individual de tots els joves assistents S’entregarà als joves 3 monedes perquè les reparteixin individualment com vulguin entre les propostes. El valor de la moneda dependrà del nombre de joves participants.
 3. Votació en grup Es dividirà els joves participants en grups de màxim 8 joves per tal que decideixin per consens com repartir la resta de monedes.

Sobre el finançament i execució de les propostes:

Les propostes que no aconsegueixin el pressupost mínim seran descartades i les aportacions que hagin rebut seran redistribuïdes entre la resta de propostes finançades i aprovades a parts iguals. És responsabilitat de les persones i/o grups que han presentat la proposta impulsar-la i fer el què calgui per duu a terme l’activitat amb el suport i seguiment de l’Oficina Jove. Aquelles propostes aprovades i finançades que no tinguin l’impuls i suport necessari per part de les persones i/o grups que les han proposat, no s’executaran i el seu finançament es cancel·larà. 

Sobre el paper de l’Oficina Jove, els Ens locals i les condicions de les bases

El procés de participació i la gestió de la implementació de les propostes estarà tutelat en tot moment per l’Oficina Jove del Pallars Sobirà a fi de garantir el correcte desenvolupament de les mateixes, en compliment de les seves funcions.

La participació als Pressupostos Joves del Pallars Sobirà, implica l’acceptació d’aquestes bases, sense perjudici que l’Oficina Jove i les administracions locals de la qual depèn (Ajuntament de Sort i Consell Comarcal del Pallars Sobirà) puguin establir altres mesures, consideracions i acords que complementin aquestes bases, en qualsevol moment si així ho creuen oportú, en interès del bé comú i exercint les funcions i competències que li són pròpies.