El rap com a eina d’expressió per a nens i joves. La música és un llenguatge que atrapa a totes les edats. Poder-se expressar a través d’un llenguatge tan directe permet, per un cantó, abordar i conèixer qüestions que importen a aquests col·lectius i per altre cantó, afavorir la creativitat, el llenguatge musical, la poesia i l’escriptura.

De fet la proposta seria que fós una activitat transversal vinculada a les assignatures de llengua i música. Que fós una proposta per treballar durant un trimestre.