JORNADA “DRET A L’HABITATGE I JOVES AL PALLARS”

El passat 25 d’octubre es va realizar la 1a Jornada “Dret a l’habitatge i joves al Pallars” a Sort, impulsada pel CNJC i l’Observatori Desc, juntament amb entitats i projectes del territori, on es va abordar les problemàtiques en matèria d’habitatge juvenil i es van oferir eines per revertir la precarietat i els abusos habitacionals.

La jornada es va dividir en tres parts:

1a) La jornada va iniciar-se amb una presentació, on en Guillermo Chirino (President del CNJC) i en Guillem Domingo (Observatori DESC) van exposar l’actual situació del jovent i el seu accés a l’habitatge, a través de la via majoritària -el lloguer- i una anàlisi de les polítiques d’habitatge impulsades per les institucions públiques.

2a) Es va dur a terme una taula rodona, on s’hi van convidar 3 projectes del territori per exposar el seus projectes i les possibles propostes a algunes de les problemàtiques d’accés a l’habitatge per part dels joves.

• La Mireia de la Tremolina de Muntanya SCCL (projecte cooperatiu d’habitatges).

• En Joan de Coopd’Era SCCL (Cooperativa d’arquitectura).

• La Sílvia de mOntanyanes (Estratègies creatives per a la dinamització local).

A més, es va demanar als assitents a contribuïr en el debat, identificant problemàtiques concretes del territori i presentant propostes d’actuació en vers quatre grans actors: demandants d’habitatge, persones propietàries, “mediadors públics” i mediadors privats.

3a) Es va realitzar el taller, on es va assenyalar la principal legislació que regula els lloguers i a partir de la qual es poden articular eines perquè les joves es defensin dels habituals abusos en aquesta matèria i tinguin mecanismes per conèixer les regulacions i condicions dels lloguers i els contractes d’arrendament.

Si voleu conèixer detalladament els problemes i les propostes que es van expossar al llarg de la jornada, podeu consultar-les a:

https://ja.cat/jornadahabitatgejove

En aquest mateix espai, podeu afegir les vostres aportacions per afinar les problemàtiques i les seves causes. Tanmateix, podeu suggerir propostes viables per donar resposta als problemes en matèria d’habitatge.