JORNADES DE NETWORKING PROFESSIONAL PER A LA TEMPORADA D’HIVERN 2019-2020

Per tal d’afavorir l’ocupació de la nostra comarca, el Servei de Promoció Econòmica i l’Oficina Jove del Pallars Sobirà han previst diversos recursos i accions durant el 2019 orientades a millorar l’ocupabilitat/ocupació dels joves, promoure noves formes d’emprendre, promoure l’economia social, i facilitar la selecció de personal per a les empreses. 

Una d’aquestes accions és aquesta jornada de “networking/job dating” entre joves candidats i empreses avui dimarts 15 d’octubre amb l’objectiu de facilitar possibles contractacions per a la temporada d’hivern 2019 i recollida de currículums.