Networking Maig2018

Per tal d’afavorir l’ocupació dels joves de la nostra comarca es van preveure diversos recursos i accions durant el 2018 (orientades a millorar ocupabilitat/ocupació dels joves, promoure noves formes d’emprendre, promoure l’economia social, etc). Una d’aquestes accions són unes jornades per facilitar el contacte entre empreses i joves abans de la temporada d’estiu previstes pel maig.

El plantejament d’aquestes jornades era organitzar una sessió de “networking” entre joves i empreses el dl 14 de maig amb l’objectiu de facilitar una preselecció per la contractació de la temporada / de l’any.
Previ a aquesta jornada es creia necessari fer una sessió el dt. 8 de maig de “Tallers de preparació dels joves/candidats” per revisar i millorar la seva candidatura amb especial interès a preparar als joves candidats per a la sessió d’entrevistes amb les empreses del 14 de maig.

Durant les jornades del 14 de maig es preveia que també s’incorpores uns serveis d’assessorament especialitzat a mode de cornerjobs a la zona de contacte informal del piscolabis tant pels joves com per les empreses per aclarir dubtes que hagin pogut sorgir en les “entrevistes” així com altres aspectes relacionats amb la contractació, ajuts i bonificacions, drets i deures laborals, etc..

Per tal complementar totes aquestes accions es preveia entregar materials de suport als candidats i a les empreses còpia en paper i en digital (USB) per tal de reforçar els continguts de cada acció i pugues servir de recurs quan ho necessitéssim (materials previs, durant i després de les jornades).