AJUT PER L’ESTUDIANTAT UNIVERSITARI DE CENTRES ADSCRITS 

OBJECTIU:
Atorgar un ajut únic destinat a compensar parcialment les despeses de la matrícula universitària dels estudis oficials de grau en centres adscrits.

CENTRES ADCRITS:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau.
  • Escola Massana.
  • Centre d’Art i Disseny.
 • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.
 • Universitat Pompeu Fabra
  • Escola Superior Politècnica TecnoCampus.
  • Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa TecnoCampus.
  • Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus.
  • Escola Superior d’Infermeria del Mar de Barcelona.

REQUISITS:

 • A l’estudiantat matriculat en estudis universitaris oficials de grau en algun dels centres adscrits indicats anteriorment.
 • S’exclou d’aquests ajuts a l’estudiantat següent:

  • Els estudiants procedents de la via d’accés establerta per a més grans de 25, 40 i 45 anys.
  • Els estudiants que tinguin una titulació universitària (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l’expedició d’un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalents.
  • Els estudiants que hagin superat la totalitat de les assignatures que preveu el pla d’estudis corresponent i als quals només els quedi pendent, a l’inici del curs que prevegi la convocatòria, el treball de fi de grau.
  • Els estudiants que cursen estudis de màster i de postgrau, els cursos d’especialització i els títols propis reconeguts per les universitats.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

23 de febrer del 2022 a les 14:00h