Us informem que ha sortit publicada la convocatòria referent als Ajuts per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. (Resolució TSF/1688/2018, de 12 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2018 (ref. BDNS 408462). DOGC núm. 7667 de 19.07.2018. )

Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral de les persones joves menors de 30 anys acollides al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació.

El termini de presentació de sol·licituds, que es farà de forma telemàtica, és del 20 de juliol fins el 15 d’octubre de 2018. L’import de la subvenció serà fins a 9.900,00 euros per a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que romanguin de forma ininterrompuda durant 12 mesos d’alta al RETA o règim alternatiu.

Per tramitar l’ajut cal tenir un certificat digital. Saps què és? No el tens i vols aconseguir-ne un fàcilment?

Més informació i tramita l’ajut a: