El dilluns 24 es van obrir les inscripcions per fer les proves per obtenir els certificats de català que permeten acreditar el coneixement de la llengua catalana obtingut al marge de l’ensenyament reglat.

✔️Nivell bàsic (A2)
✔️ Nivell elemental (B1)
✔️ Nivell intermedi (B2)
✔️ Nivell de suficiència (C1)
✔️ Nivell superior (C2)

✅ Es tracta de títols oficials que són valorats tant en l’àmbit acadèmic com laboral.

Inscripcions fins al 7 de febrer❗


LA PROVA:

 • Els exàmens consten d’una prova escrita ✍️ i una d’oral 🗣.
 • La data de la prova escrita serà única per a tothom

LLOC I DIA DE LA PROVA:

 • Certificat de nivell bàsic de català (A2)
  Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
  Data de la prova escrita: 28 de maig de 2022.
  Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
  Data de la publicació de resultats: 8 de setembre de 2022.
 • Certificat de nivell elemental de català (B1)
  Localitats: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà.
  Data de la prova escrita: 11 de juny de 2022.
  Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
  Data de publicació de resultats: 8 de setembre de 2022.
 • Certificat de nivell intermedi de català (B2)
  Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà.
  Data de la prova escrita: 14 de maig de 2022.
  Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
  Data de la publicació de resultats: 8 de setembre de 2022.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1)
  Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.
  Data de la prova escrita: 21 de maig de 2022.
  Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
  Data de publicació de resultats: 8 de setembre de 2022.
 • Certificat de nivell superior de català (C2)
  Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.
  Data de la prova escrita: 30 d’abril de 2022.
  Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
  Data de publicació de resultats: 8 de setembre de 2022.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A AQUÍ