Avui s’obren les inscripcions per fer les proves i obtenir els certificats de llengua catalana.

✔️Nivell bàsic (A2)
✔️ Nivell elemental (B1)
✔️ Nivell intermedi (B2)
✔️ Nivell de suficiència (C1)
✔️ Nivell superior (C2)

Els exàmens consten d’una prova escrita ✍️ i una d’oral 🗣. La data de la prova escrita serà única per a tothom, els mesos de maig i juny.

✅ Es tracta de títols oficials que són valorats tant en l’àmbit acadèmic com laboral.

Inscripcions fins al 17 de febrer

Més informació i inscripcions a: https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/certificats-catala-2021