Nou tràmit digital més fàcil!!

Hem fet un vídeotutorial per tramitar el certificat negatiu de delictes sexuals d’una manera més fàcil i amb menys problemes que el tràmit habitual del Ministerio de justícia (que sovint dona molts errors) a través de la “carpeta ciutadana” del Gobierno ESP: https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

https://twitter.com/sobirajove/status/1410550085629456389

Perquè serveix?

Es tracta d’un certificat per a poder acreditar la manca de delictes sexuals. Des de l’any 2015 les persones que treballen en contacte habitual amb menors tenen l’obligació d’aportar el certificat negatiu conforme no n’han comès.

Quan caduca?

La validesa la determina l’empresa que et contracta. Es recomana però una vigència d’entre 3 mesos i 1 any. I sempre que accedeixis a un nou lloc de feina te’l demanaran.

Qui i com es pot sol·licitar?

Pot sol·licitar el certificat un mateix

  • Qualsevol persona física major d’edat per:
    • Per internet (amb certificat digital o Cl@ve a la seu electrònica del Ministerio de Justicia). Si teniu dubtes del tràmit podeu consultar el manual.
    • Presencialment o per correu postal omplint la sol·licitud amb aquest formulari(pdf) i enviant-la amb els documents requerits a la delegació del Ministeri.
  • En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal i tramitar-lo presencialment en alguna de les oficines que s’adjunten en l’enllaç. Tingues en compte també la documentació a portar!
  • Si la persona sol·licitant no és espanyola probablement no el podrà tramitar amb certificat digital, ho haurà de fer presencialment o per correu administratiu a través de qualsevol Oficina de registre oficial, i a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual. (Veure explicació detallada més avall)

En aquests altres casos quan no es tramita per internet cal aportar també fotocòpia compulsada del DNI, NIE o equivalent en vigor, de la persona que solicita el certificat. I en el cas dels menors d’edat, hauràn de presentar també fotocòpia compulsada del llibre de família.

Poden sol·licitar el certificat les empreses o administracions que autoritzem

El certificat el poden demanar per nosaltres tercers (una empresa o administració) sempre i quan els autoritzarem.

  • Si el certificado es para presentarlo ante una Administración Pública, basta con autorizar a dicha Administración para que consulte directamente sus datos.
  • Si el certificado es para presentarlo ante una empresa, puede autorizar a la empresa para que efectúe una solicitud agrupada de todos sus empleados. Autorización (PDF. 67 KB)

Per a sol·licitar els certificat de diversos treballadors consulteu el procediment de sol·licitud agrupada que us facilitarà la sol·licitud massiva de forma àgil del certificat a https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

Vídeo tutorial del procediment de sol·licitud per internet


Com tramitar el certificat negatiu de delictes sexuals en el cas de tenir la condició d’extranger/a?

No es pot tramitar amb certificat digital. Cal enviar-ho per correu administratiu a través de qualsevol Oficina de registre oficial (p.e. l’Oficina del Dept. Agricultura de Sort ubicada damunt l’ajuntament):

Formulari pdf de solicitud:
Enviar a: GERENCIA TERRITORIAL DE JUSTICIA

Més informació