Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació per la situació Covid-19 dirigides a empreses

A causa de la crisi de la Covid-19: Mesures per a la protecció i el manteniment de l’ocupació; Reducció de la quota de la Seguretat Social; Moratòria de tributs; i, més informació sobre les mesures de l’Institut Català de Finances

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Empreses/index.html