TENS UNA PROPOSTA CULTURAL SOBRE GÈNERE?

PRESENTA-LA ABANS DEL 07/06/2020

Des del Servei d’Atenció Integral –SAI- a la diversitat afectiva, sexual i de gènere , SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Oficina Jove del Pallars Sobirà es busquen propostes culturals d’entitats i professionals que tractin temes de gènere per poder-les tenir en compte en la programació anual d’activitats i campanyes impulsades a la comarca.