Ja està obert el termini per inscriure’t a la primera convocatòria de les proves per a obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Si no has acabat els estudis i ets majors de 18 anys en el moment de fer la inscripció, tens temps fins a l’1 de febrer per apuntar-hi.

La prova es fa en centres i aules de formació de persones adultes.

En què consisteixen les proves?

Examinen sobre les competències i continguts de l’ESO. La prova s’estructura en tres àmbits de coneixement:

Àmbit de la comunicació: comprèn les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera (Anglès o Francès). 4 hores de durada màxima de l’examen.

Àmbit cientificotecnològic: comprèn les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. 3 hores de durada màxima de l’examen.

Àmbit social: comprèn les matèries de ciències socials, educació per a la ciutadania, geografia, Història, aspectes d’educació visual i plàstica i música. 2 hores de durada màxima de l’examen.

Per a l’obtenció del títol de l’ESO s’han de superar els tres àmbits. Si només superes la prova d’un o dos àmbits no obtindràs el títol, però ja no caldrà que t’examinis de les parts aprovades en properes convocatòries.

Dates

Inscripció: fins a l’1 de febrer de 2021

Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 5 de febrer de 2021

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 de febrer de 2021    

Proves: 4 i 5 de març de 2021

Qualificacions: a partir del 19 de març de 2021

Més informació al web del Departament d’Educació: http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-geso-mes-18-anys/