Els autònoms tenen una sèrie d’obligacions fiscals que han de complir en al llarg de l’any; IVA, IRPF, declaracions anuals, entre altres coses. 

QUINS MODELS CAL PRESENTAR I EN QUINS TERMINIS?

IMPOSTOS TRIMESTRALS
La majoria dels autònoms han de realitzar cada tres mesos són l’IVA i l’IRPF. Depenent de l’activitat en la qual el treballador s’hagi donat d’alta a Hisenda a través de el model 036, estarà obligat a presentar un model o d’altres.

Model 303 IVAÉs molt important saber quin tipus d’IVA li toca a la nostra activitat econòmica, per poder complir amb les obligacions fiscals correctament.De l’1 a l’20 d’abril per al primer trimestre, de l’1 a l’20 de juliol per el segon, de l’1 a l’20 d’octubre per el tercer i el mes de gener per al quart trimestre.
Model 130 IRPFAquests han d’aplicar una retenció en les factures dels serveis a empreses o professionals. No és obligatori la presentació de el model quan aquestes retencions siguin majors a el 70% de la facturació.De l’1 a l’20 d’abril per al primer trimestre, de l’1 a l’20 de juliol per el segon, de l’1 a l’20 d’octubre per el tercer i el mes de gener 2021 per al quart trimestre.

DECLARACIONS ANUALS

Model 100. Liquidació anual de l’IRPFTot el que es va anar presentant en els models 130 o 131 al llarg de l’any.Abans de l’30 de juny.
Model 390. Resum anual de l’IVATots els models 303 que trimestralment es van anar presentant al llarg de l’any.Al gener.
Certificats del 190 i 180.Les retencions que s’hagin practicat en el model 111 i model 115, respectivament.Al gener.
Model 347.Resum de les operacions amb tercers, quan hagin superat els 3.005,6 euros.Al febrer.

 

Més informació a  https://getquipu.com/blog/impuestos-autonomo-como-presentarlos-2020/