Termini:  29 d’octubre de 2019 

CONTINGUT:

 • Introducció al Blockchain
  • Elements bàsics i característiques
  • Funcionament d’una cadena de blocs
 • De l’internet de la informàtica a l’internet del valor
  • Tipus de blockschains ( Smart contracts ) identitat digital sobirana
  • Introducció a l’economia del token
 • Casos d’ús amb Blockchain
  • Alienar la Blockchain amb l’ESS i el cooperativisme
 • Com identificar quan una Blockchain és útil
 • Presentació de la ”coopmunitat” Blockchain
 • Pregunes i reflexions

Envia el full d’inscripció a Anna Palau (apalau@pallarssobira.cat