⚠ Criteris per a desenvolupar les activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per COVID19
➡Cal tenir present, que les Resolucions del Departament de Salut en relació a la pandèmia tenen prelació sobre aquest protocol i, per tant, sempre preval el què estableixen les Resolucions de Salut. En aquest sentit, doncs, en aquest moment el grup de convivència encara està establert en 6 infants + dirigent.
➡Es confirma que estan permeses les activitats d’educació en el lleure amb pernoctació tant dins com fora de la comarca.

Per a més informació

Podeu consultar totes les directrius i recomanacions previstes per la  Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per promoure activitats de lleure educatiu amb seguretat en el context de pandèmia per covid19.