Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2020-2021 (MOBINT–MIF 2020)

Com cada any, la Secretaria d’Universitats i Recerca convoca, a través de l’AGAUR, els ajuts MOBINT-MIF, dirigits a l’estudiantat de les universitats catalanes, per fer una estada acadèmica de mobilitat en el marc dels programes d’intercanvi internacional. 

Per estada s’entén el període que transcorre des de la data d’incorporació presencial a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització d’aquesta incorporació presencial. 

Cal assenyalar que la modalitat C fa referència a la mobilitat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres, el qual té com a objectiu contribuir a la millora de la formació inicial de les mestres i els mestres. 

L’objectiu general de la convocatòria és promoure la mobilitat estudiantil, mitjançant un ajut per contribuir a les despeses que comporta cursar estudis en altres països. L’estudiantat que opti als ajuts esmentats ha de tenir un bon expedient acadèmic i acreditar un nivell B2 d’una de les terceres llengües establertes al sistema universitari de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià). En el cas que la llengua o les llengües de docència no coincideixin amb la que l’estudiantat ha acreditat (d’entre les esmentades anteriorment), ha d’acreditar, a més, un nivell B2 de la llengua de docència, tret que aquesta sigui una de les llengües oficials a Catalunya. 

D’altra banda, en el marc de les relacions bilaterals en l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, s’ha previst atorgar un ajut complementari per al foment i la promoció de la mobilitat, dirigit a l’estudiantat de les universitats catalanes que cursi estudis en universitats de la regió francesa de l’Occitània i que resulti beneficiari de la modalitat A o B. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 de novembre a l’11 de desembre de 2020.

La convocatòria ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8268, d’11 de novembre.

Més informació a:  agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/

Recorda! Si tens qualsevol pregunta o suggerència et pots posar en contacte amb l’Oficina Jove del Pallars Sobirà a travès del formulari online o enviant un correu electrònic a oficinajove@pallarssobira.cat .

ESTIGUES ACTUALITZAT AL  PALLARS SOBIRÀ DURANT L’ESTAT DE CONFINAMENT PER ALARMA DE CORONAVIRUS

Telèfons

Contacte
amb natros