Descripció de la proposta

A QUI S’ADREÇA:
Alumnes de 1r a 4t d’ESO
Professorat
Familiars

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:
Evitar, reduir i/o retardar en l’alumnat l’ús de l’alcohol i altres drogues.
Evitar altres conductes de risc com l’abús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Capacitar el professorat que aplicarà el programa a l’aula.
Dotar d’eines educatives a les famílies per exercir com a agents preventius a casa.

UNITATS DIDÀCTIQUES:
Gestió emocional
Estratègies cognitives
Interacció social
Oci i temps lliure
Informació sobre drogues
Valors

MATERIALS:
Plataforma virtual E-Learning amb les activitats d’aplicació a l’aula, fòrum de consultes i suport continu al professorat a través dels tècnics especialistes en prevenció de Projecte Home.
Fitxes de Família que es lliura als familiars a l’inici del curs escolar per al treball conjunt a casa durant tota l’Educació Secundària.
Manual del Professorat que inclou el contingut teòric del programa i la guia metodològica d’aplicació.

APLICACIÓ DEL PROGRAMA:
El programa Joc de Claus està dissenyat per a ser aplicat dins el pla d’acció tutorial dels alumnes de cada centre educatiu. Cada curs escolar es treballen fins a 4 activitats per a cada unitat didàctica.

Abans d’aplicar el programa, es realitza el Curs de Formació per a capacitar el professorat. Aquest curs és impartit pels tècnics de prevenció de Projecte Home i compta amb el reconeixement de crèdits del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg dels quatre cursos de Secundària, es porten a terme 10 sessions psicoeducatives per a les famílies que també seran impartides pels tècnics de Projecte Home, comptant amb la col·laboració dels tutors o tutores del centre.

Si l’escola ho sol·licita, es realitzen intervencions individuals o en grup amb alumnes i famílies a fi i efecte de reforçar l’acció preventiva davant situacions més greus.

Detalls de la proposta:

  • Format de la proposta: Projecte
  • Destinataris principals: Docents i altres professionals, Joves de 12 a 16 anys, Joves de 16 a 18 anys, Joves majors de 18 anys, Pares / mares / Ampes
  • Durada de l’activitat:
    Durant el curs escolar
  • Lloc on realitzar l’activitat: Centres educatius principalment
  • Requisits de la proposta:
  • Cost: No gratuïta – Programa finançat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Sobre el promotor/a: