Descripció de la proposta

Aquest recurs és una proposta centrada en un territori, el Pirineu. Les activitats que hi ha van dirigides a la sensibilització i conscienciació, al coneixement dels principis ecològics, a l’aprenentatge per a la gestió i conservació del patrimoni natural i cultural, a la comprensió dels problemes socioambientals i a la discussió de possibles vies de solució al Pirineu.  Té un enfocament multi-disciplinari, amb incidència sobre el medi físic, biològic i social. Integrant diferents aproximacions, facilitant així l’adquisició de coneixements i procediments i la reconsideració dels valors, amb respecte a l’espai natural Pirinenc.

La proposta està estructurada en quatre grans àmbits destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors que són considerats útils per fomentar la transició cap a una societat més coneixedora del seu patrimoni natural i social.
En aquesta maleta es proposen un conjunt d’activitats descrites en un espai web. Que podeu consultar fent clic aquí.

Detalls de la proposta:

  • Format de la proposta: Servei públic o privat
  • Destinataris principals: Infants de 8 a 12 anys
  • Durada de l’activitat:
    Durant el curs escolar, és una maleta itinerant pels centres educatius dels dos Pallars
  • Lloc on realitzar l’activitat: A cada centre educatiu
  • Requisits de la proposta: Omplir el formulari de sol.licitud a principis de cada curs.
  • Cost: Gratuïta –

Sobre el promotor/a:

Altres observacions: