Classes particular o en grup de música practica.
Iniciació als instruments; guitarra, baix, piano i percussió.
Enregistrament a l’Estudi
Composició i creació