Descripció de la proposta

A través d’una sessió amb la participació activa dels alumnes, es tractaran algunes problemàtiques ambientals que afecten els ecosistemes aquàtics d’alta muntanya dels Pirineus, i quines són les posibles mesures de restauració. Pel que fa a les problemàtiques, ens centraren en les espècies invasores que es troben actualment als estanys d’alta muntanya i en la problemàtica derivada de l’excés de freqüentació que poden afectar altres hàbitats aquàtics com les mulleres. El tram final de la sessió el dedicarem a il·lustrar les possibilitats de restauració que existeixen i en concret les que es porten a terme al Pirineu català en el marc del projecte LIFE+LimnoPirineus

Detalls de la proposta:

 • Format de la proposta: Servei públic o privat
 • Destinataris principals: Joves de 12 a 16 anys
 • Durada de l’activitat:
  Tot l’any
 • Lloc on realitzar l’activitat:
 • Requisits de la proposta:
 • Cost: Gratuïta –

Sobre el promotor/a:

  • Promotor/a: Projecte LIFE + LimnoPirineus (Perfil de Servei públic)
  • Persona de contacte: Alex Miró
  • Correu-E: amiro@ceab.csic.es
  • Telèfon: No consta
  • Pàgina web:

Altres observacions: