Descripció de la proposta

La importància del moviment des de ven petits es basa en que cada acció que el nostre cos realitza té una influència directa en les nostres emocions. Els nens i nenes necessiten conèixer com funciona el seu cos, quines son les possibilitats que aquest els presta i amb això; crear els seus primers esquemes elementals.
La mal·leabilitat del cervell durant els 6 primers anys de vida d’una persona es la clau per el desenvolupament neuronal, que pot dur-se a terme a través del moviment. Amb la psicomotricitat fem possible l’expressió de les emocions a través del moviment corporal afavorint així la creativitat, l’enfrontament cap a les pors, l’exploració de les pròpies capacitats, l’assimilació de rols entre d’altres. En definitiva la maduració de la persona en els seus primers anys de vida.

Detalls de la proposta:

 • Format de la proposta: Activitat extraescolar / de lleure
 • Destinataris principals: Infants de 0 a 6 anys
 • Durada de l’activitat: 1 hora / setmana
  Durant el curs escolar
 • Lloc on realitzar l’activitat: Sala cedida per l’entitat que sol·liciti l’extraescolar o polivalent de l’Ajuntament.
 • Requisits de la proposta: Alumnes d’infantil d’edats compreses entre 3 i 6 anys.
  Grup de mínim 6, màx. 12 nens.

*Disposar de colxonetes.

 • Cost: No gratuïta – 21 euros o preu estipulat per l’AMPA en questió en les extrascolars dutes a terme durant el curs escolar 2018-2019.

 

Sobre el promotor/a:

  • Promotor/a: Alba Serra Peruga (Perfil de Professional / empresa)
  • Persona de contacte: Alba Serra Peruga
  • Correu-E: a231990@hotmail.com
  • Telèfon: 697428199
  • Pàgina web:

Altres observacions: