Descripció de la proposta

Una anàlisi dels espais amb perspectiva de gènere ens permet entendre
les experiències de totes les persones, amb tota la diversitat i complexitat
que això implica. Per tal de planificar actuacions més equitatives i més eficients,
oferim serveis de diagnosi per conèixer les realitats quotidianes dels
i les joves, les seves necessitats i els seus desitjos.
Les marxes exploratòries consisteixen en unes visites a peu fetes per un
grup de joves pel poble on viuen, el centre on estudien o fan altres activitats.
L’objectiu és detectar els espais on ens sentim bé i els espais on no. I
anar més enllà, detectar quins poden ser els motius i com el disseny o la
gestió de l’espai públic pot millorar la nostra vida quotidiana.

Contingut:
Anàlisi dels materials de què disposem en l’entorn escollit i obtenció dels material (p.e canyes, bares d’avellaner)
Disseny i reflexió col·lectiva en grups, en base als materials obtinguts
Construcció de les cabanes i apropiació de l’espai
Debat i celebració al voltant de les construccions

Objectius:
· Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais públics.
· Detectar quins són aquests espais en què es reprodueixen les desigualtats.
· Proposar canvis que millorin la vida quotidiana de totes les persones.

Detalls de la proposta:

 • Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els
  cursos de primària i secundària.
 • Nº màxim de participants: 30 persones aproximadament.
 • Lloc de realització: al mateix centre o pel poble
 • Època de l’any: curs acadèmic.
 • Durada de l’activitat: entre 1h 30’ i 2h.
 • Horari: a concertar.
 • Materials i requisits de l’activitat: material proporcionat per les
  organitzadores.
 • Preu de l’activitat: 150€ aproximadament + desplaçament. Consultar
  pressupost. El preu s’establirà un cop es conegui el lloc de realització i el
  programa definitiu.
 • Observacions: Aquesta activitat es pot plantejar per un grup de joves

Sobre el promotor/a:

  • Promotor/a: Coop d’Era (Perfil de Professional / empresa)
  • Persona de contacte: Júlia Leigh Capdevila
  • Correu-E: coopdera@gmail.com
  • Telèfon: 610278617
  • Pàgina web:

Altres observacions:

Aquest taller es pot adaptar i vincular als continguts i necessitats dels docents/assignatures/projectes/eix d’interès del curs escolar. Contacteu-nos per a més detalls.