Descripció de la proposta

Activitat dividida en 3 fases que segueixen una metodologia basada en un procés participatiu vinculada a tota la comunitat, acompanyem en la transformacions d’espais seguint 3 fases: Anàlisi/diagnosi, sensibilització i co-creació. Fase 1_Anàlisi/diagnosi dels nostres espais Pati Espais interiors, aules Qualsevol espai que la comunitat educativa tingui ganes d’analitzar, transformar… Es realitza una anàlisi col·lectiva amb l’escola per conèixer quina és la distribució i l’ús de l’espai segons el gènere, i les percepcions, creences i vivències del professorat i l’alumnat. Al tractar-se de mètodes participatius per fomentar la presa de consciència, s’utilitzen eines i metodologies “childfriendly”, com el dibuix i les tècniques orals. Fase 2_Sensibilització. Impliquem-nos per la igualtat L’objectiu d’aquesta activitat és transmetre valors inclusius i no sexistes, estenent la participació als membres del professorat i l’alumnat que no han participat a la resta d’activitats de la recerca, així com també les famílies. Activitat de sensibilització. Fase 3_Co-creació. Millorem es espais Tenint en compte els resultats de l’anàlisi i les demandes per part de l’alumnat, des de Coopd’Era s’elaboraran propostes i recomanacions de millora per als espais de l’escola. Aquestes, s’han fet pensant en intervencions que no suposin una gran inversió econòmica i proposant solucions que generen canvis efectius en les desigualtats de gènere en el pati modificant el mínim possible les condicions actuals. A L’ESPAI_Equilibrar la proporció d’espai destinat a l’activitat motriu intensa amb l’espai destinat al joc simbòlic i motriu de baixa intensitat. AMB ELS ELEMENTS_Afavorir la diversitat de jocs i activitats. DE LA GESTIÓ_Potenciar una gestió col·lectiva implicant a l’alumnat i les famílies. Objectius: – Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais educatius – Sensibilitzar a la resta d’agents educatius – Proposar millores de manera col·lectiva, a través de la co-creació

Detalls de la proposta:

 • Format de la proposta: Projecte
 • Destinataris principals: Infants de 7 a 12 anys, Joves de 12 a 16 anys, Joves de 16 a 18 anys
 • Durada de l’activitat: 2 sessions de 3h aprox. (Pot variar en funció del projecte) Durant el curs escolar
 • Lloc on realitzar l’activitat:
 • Requisits de la proposta:
 • Cost: No gratuïta – Consultar pressupost. Es pot realitzar cada fase per separat i adaptarem l’activitat a la demanda del centre.

Sobre el promotor/a:

  • Promotor/a: Coopd’Era (Perfil de Professional / empresa)
  • Persona de contacte: Júlia Leigh Capdevila
  • Correu-E: coopdera@gmail.com
  • Telèfon: 610278617
  • Pàgina web:

Altres observacions:

Un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà un programa definitiu i específic per cada centre.