Descripció de la proposta

Activitat dividida en 3 fases que segueixen una metodologia basada en un
procés participatiu vinculada a tota la comunitat. Aquestes fases es poden
realitzar per separat, sent cada fase un taller diferent, però seguint l’ordre
següent.
A la primera fase durem a terme la diagnosi col·lectiva de l’espai que volem
repensar (pati, espais interiors o qualsevol altre espai) per conèixer quina
és la distribució i l’ús d’aquest segons el gènere, i les percepcions, creences
i vivències del professorat i l’alumnat. Al tractar-se de mètodes participatius
per fomentar la presa de consciència, s’utilitzen eines i metodologies
“childfriendly”, com el dibuix i les tècniques orals.
A la segona fase transmetrem els valors inclusius i no sexistes que volem
que estiguin presents en aquesta transformació. Aquesta és una activitat
de sensibilització.
I per a la tercera fase, tenint en compte els resultats de
l’anàlisi i les demandes per part de l’alumnat, Coopd’Era
elaborarà propostes i recomanacions de millora per a l’espai
que es vol transformar. Aquestes les farem pensant en
intervencions que no suposin una gran inversió econòmica
i proposant solucions que generen canvis efectius en
les desigualtats de gènere en el pati modificant el mínim
possible.

Objectius:
· Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais educatius
· Sensibilitzar a la resta d’agents educatius
· Proposar millores de manera col·lectiva, a través de la co-creació

Detalls de la proposta:

 • Destinataris: els continguts de cada taller es poden adaptar a tots els
  cursos de primària i secundària.
 • Nº màxim de participants: 30 persones aproximadament en una primera
  fase d’anàlisi; en cas de fer una transformació de pati de tot el centre,
  s’implicarà a tota la comunitat educativa.
 • Lloc de realització: al mateix centre escolar.
 •  Època de l’any: curs acadèmic.
 • Durada de l’activitat: sessions de 2h-3h.
 • Horari: a concertar.
 • Material i requisits de l’activitat: material proporcionat per les
  organitzadores.
 •  Preu de l’activitat: consultar pressupost.
 • Observacions: un cop concertades les dates i les condicions es realitzarà
  un programa definitiu i específic per cada centre.

Sobre el promotor/a:

  • Promotor/a: Coop d’Era (Perfil de Professional / empresa)
  • Persona de contacte: Júlia Leigh Capdevila
  • Correu-E: coopdera@gmail.com
  • Telèfon: 610278617
  • Pàgina web:

Altres observacions: