Descripció de la proposta

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar (el CRP, EAP i ELIC) que ofereix els següents serveis:

Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
Assessorament sobre el procés d’escolarització en Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
Assessorament sobre plans indiviualitzats (PI).
Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
Suport en el coneixement i l’ús de la llengua catalana i el tractament integrat de llengua i continguts.
Planificació i gestió de la formació del professorat de la zona.
Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.
Suport en el tractament de la inclusió i atenció a la diversitat cultural i social prevenció de situacions de risc
Suport i assessorament en la interculturalitat, convivència i cohesió social

L’àmbit d’actuació del Servei Educatiu dels Pallars és la comarca del Pallars Jussà i la comarca del Pallars Sobirà

Detalls de la proposta:

  • Format de la proposta: Servei públic o privat
  • Destinataris principals: Tots els públics
  • Durada de l’activitat:
    Durant el curs escolar
  • Lloc on realitzar l’activitat:
  • Requisits de la proposta:
  • Cost: Gratuïta –

Sobre el promotor/a:

Altres observacions: