“El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, mitjançant processos de participació ciutadana.”“Partida de diners (6.000€) que es destina a les accions i...

read more