Vols fer Un camp de treball?

 

Que és un Camp de Traball?

Els camps de treball són estades d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora qualitativa dels projectes.

Qui pot fer un camp de treball?

El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Quina durada tenen els camps de treball?

Els camps de treball que s’organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes.

Quines modalitats hi ha?

A Catalunya es pot participar en aquestes modalitats de camps de treball:

Camps de treball a Catalunya per a joves catalans: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors d’edat residents a Catalunya. Són promoguts per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions d’educació en el lleure catalanes.

Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’Estat: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors i majors d’edat residents a Catalunya, i també procedents de tot l’Estat espanyol, en virtut d’un intercanvi de places amb els organismes de Joventut de les comunitats autònomes.

Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves majors d’edat residents a Catalunya i també estrangers procedents de tot Europa (en alguns casos també procedents de països de fora de la UE). Els intercanvis es fan gràcies a acords amb associacions i organismes internacionals de voluntariat. 

Com es fan les inscripcions?

El període per preinscriure’s als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, és de l’1 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 9 d’abril (fins a les 12 h del migdia), per Internet.

QUINES ASSOCIACIONS/PORTALS HI HA ?

 

COCAT

COCAT

La COCAT treballa en xarxa amb entitats catalanes i d’arreu del món per tal de construir un projecte integral de voluntariat, que, partint dels camps de treball i el voluntariat de llarga durada, inclogui un treball per a la inclusió mitjançant el voluntariat, l’educació per a la sostenibilitat, la igualtat i la solidaritat internacional, i l’educació en valors i per la participació social.

SOCIETAT CIVIL CATALANA

SOCIETAT CIVIL CATALANA

Des de l’SCI entenem el voluntariat com una eina d’apoderament personal i col·lectiu, així com un procés d’intercanvi i suport mutu. La dimensió internacional aporta experiències d’interculturalitat i aprenentatges des de la diversitat.

SETEM

SETEM

El programa de Camps de Solidaritat de SETEM té per objectiu formar els joves sobre les creixents desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica i reflexiva sobre l’actual ordre mundial i impulsar l’activisme a Catalunya a favor de models socioeconòmics més justos i respectuosos amb els drets i la identitat dels pobles del Sud. El programa t’ofereix la possibilitat de formar-te, conviure i col•laborar amb organitzacions d’Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica en àmbits com l’educació, el comerç just, l’emigració o els Drets Humans.

HacesFalta

HacesFalta

Hacesfalta.org és un web de Fundació Hazloposible amb la qual es pretén facilitar, promoure i fomentar el voluntariat i el treball en les organitzacions del tercer sector (organitzacions no lucratives, ONG). A través del web les organitzacions no lucratives registrades a la web donen difusió a les seves vacants de voluntariat i ocupació.