Guia de BEQUES #Pallars Sobirà

Recull d'informació sobre beques i ajuts a l'estudi

Beques i ajuts educació bàsica

Beques i ajuts a pre-escolar (0-3 anys):
Beques i ajuts d’infantil, primària i secundària:

Ajuts individuals del menjador:

Ajuts individuals de desplaçament:

Programes i ajuts per adquirir llibres de text i material didàctic:

 • Consulteu el programa de reciclatge de llibres amb la vostra AMPA o centre escolar (Consulteu el directori d’escoles i AMPES del Pallars Sobirà)

Altres:

Beques i ajuts ensenyaments postobligatoris no universitaris (BATX, CFGM, CFGS)

Formació Professional i Batxillerat

          La sol·licitud s’ha de presentar orientativament des de mitjans d’agost a finals de setembre (Gencat)

Altres ajuts de Batxillerat
Altres ajuts per a Formació Professional
Max Gassia

Jove becat per Fund. Amancio Ortega, Va estudiar Batxillerat al Canadà

Beques i ajuts universitaris

Esquema resum de les beques general i Equitat

Tens dubtes de quina beca has de demanar, com ho has de fer? Aquest gràfic et recorda que no t’oblidis de:

 1. Sol·licitar el tràmit d’acreditació econòmica (MATRC) per no haver de pagar la matrícula a la universitat fins a saber si rebreu la beca o no. [Termini: de juliol a 15 d’octubre]
 2. Demanar la Beca General del Ministerio (es valoren criteris acadèmics i socioeconòmics) [Termini: 17 d’agost a 15 d’octubre]
 3. Demanar també la Beca Equitat (es valoren criteris només econòmics) per si de cas et deneguessin la primera. [Termini: de juliol a 15 d’octubre]. En el cas d’estudiar en centres privats consulta si pots optar a la Ajuts per a centres adscrits (ACA) [Termini: de maig a 25 juny]

Accés als tràmits

Recordeu de verificar que registreu les vostres dades de contacte correctament doncs rebreu les notificacions per correu electrònic!

BECA APA

Recorda que els estudiants universitaris de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès podeu optar a un altre beca (compatible amb les altres) per a la mobilitat comarcal.
CONVOCATÒRIA OBERTA fins el 20 de desembre de 2021 a les 14h!
 

QUI POT DEMANAT LA BECA APA (PIRINEUS)?
Tots els i les joves que estiguin matriculats a un grau universitari del sistema universitari català el curs 2021-2022 que tingui la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l’estudiant no comunitari, acreditar la seva condició de persona resident. A més, per aquest motiu ha de residir fora del domicili familiar mínim des de l’1 de gener de 2019.

QUÈ VOL DIR QUE L’ESTUDIANT RESIDEIXI FORA DEL DOMICILI FAMILIAR? 
L’estudiant ha d’estar empadronat al domicili familiar a l’Alt Urgell (o una de les altres comarques que s’accepten a la convocatòria – Alt Pirineu, Aran i Solsonès) i certificar que resideix fora de la comarca per motius educatius.

COM ES POT ACREDITAR LA RESIDÈNCIA FAMILIAR FORA DEL DOMICILI FAMILIAR?
– Amb el contracte de lloguer.
– Amb un document que certifiqui que l’habitatge de residència és de la família.
– Si vius a una residència d’estudiants amb el certificat pertinent.

QUINS SÓN ELS REQUISITS ACADÈMICS PER SOL·LICITAR-LA? 
Cursar estudis impartits de manera presencial. Cal estar matriculat, el curs actual, de:
 –  Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau.
 – Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau.
 – Per a estudiants que no inicien estudis universitaris, haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

COM ES FA LA GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD? 
Amb IdCat mòbil o certificat digital i mitjançant la web agaur.gencat.cat(tràmit online)

QUINES ALTRES SITUACIONS PERSONALS O FAMILIARS POTS ACREDITAR?
  – Carnet de família nombrosa o monopartental
  – Orfandat absoluta
  – Discapacitat de l’estudiant o algun membre de la unitat familiar
   – Germans que resideixin fora del domicili familiar per motius d’estudis universitaris

NO POTS DEMANAR AQUESTA BECA SI:
  – Et desplaces diàriament des del domicili familiar a la universitat
  – Estàs estudiant un grau universitari online o fora de Catalunya
  – Estàs estudiant un CFGM, CFGS o màster.

hide
Beques per Graus, Postgraus, Màsters, Doctorats

Consulteu les convocatòries de cada ajut

 • Programa FINAN  Programa de préstecs per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris.  [ Consulteu terminis ] (Gencat)
 • Ajuts per al finançament de l’estada a la Universitat Catalana d’Estiu  Ajuts per al finançament del 75% de l’import de la matrícula i del 75% de les despeses de l’estada, a estudiants del sistema universitari català  [ Terminis: de mitjans de juny a final de juliol ] (Gencat)
 • Ajuts Parla3 Ajuts per estudiants universitaris, per a promoure la formació i acreditació de terceres llengües. [ Consulteu terminis ]  (Gencat)
 • Beques col·laboració al Consell Català de Formació Professional   [ Termini: maig ]  (Gencat)
  Beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional. Les persones seleccionades podran aprofundir la seva formació teoricopràctica en el coneixement i domini de les metodologies, eines, instruments i tècniques sobre política comparada, gestió del canvi i recerca d’informació.
 • Beques de col·laboració universitària. [ Consulteu terminis amb la vostra universitat ]. Disponible també per estudiants de primer curs.
  Es destinen a promoure la iniciació en tasques d’investigació, en règim de col·laboració en diferents departaments universitaris, dels estudiants universitaris que finalitzin els estudis de Grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials. Han de permetre que l’estudiant becat s’iniciï en tasques d’investigació vinculades amb els estudis que està cursant i així facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.  (Gencat)
 • Beca de col·laboració (MEFP) . Beques de col·laboració destinades a estudiants universitaris per a realitzar tasques d’investigació en departaments universitaris [Termini: Principi juliol a mitjans de setembre]  (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
 • Beques de col·laboració del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu[ Termini del 23 de maig al 20 de juny]  (Gencat)
 • Programa de beques Balcells  (per enginyers) [ Consulteu terminis ] (Gencat)
  Beca anual destinada a joves enginyers catalans i oferir-los la possibilitat d’ampliar els seus estudis a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) de la University of California, Irvine.
 • Beca Joan Veny. [Finals de juny a principis d’octubre] Beca per a un projecte que estudiï qualsevol aspecte vinculat amb la variació lingüística del català i que sigui realitzat per un investigador o investigadors del món dels centres d’estudis en un termini màxim de dos anys.

Altres beques:

Beques específiques segons Universitats

 

 

Altres Beques per Graus Universitaris
Beques per Postgraus, Màsters i Doctorats

 • Tenir en compte les possibles beques específiques que s’atorguen des de les Universitats (vegeu llistat a l’apartat general de beques universitàries)
 • Beques per fer estudis de postgrau en relacions internacionals, [Termini: 29 de maig ]
  El centre universitari en què es vulgui estudiar ha d’estar situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol i ha de tenir programes de cursos en relacions internacionals. L’ajut serà per a una durada màxima d’un any.

Beques per Màsters

 • Tenir en compte les possibles beques específiques que s’atorguen des de les Universitats
 • ProgramaE x E  Ajuda i formació complementària per cursar el màster de professorat
 • Beques Fundació Internacional IESE – Per cursar master Internacional MBA.  [ Termini Inscripcions: maig a finals d’agost]
 • Ajudes per a la realització d’estudis de màster a universitats dels EUA . Concessió d’ajudes per a la realització d’estudis de Màster en universitats i institucions d’educació superior acreditades [ Termini Mitjans de genera  mitjans de febrer ]
 • Beques Màster en Biomedicina CNIC-Acciona
  El Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC), en col·laboració amb ACCIONA ofereix a través d’un programa, suport econòmic per a facilitar que els estudiants puguin cursar un màster oficial en biomedicina en una universitat pública espanyola. [ Termini: 21 de maig  al 2 de setembre ]

Beques per Doctorats

 • Tenir en compte les possibles beques específiques que s’atorguen des de les Universitats (vegeu llistat a l’apartat general de beques universitàries)
 • Ajudes per a la formació del professorat universitari (FPU) . Concessió d’Ajudes per a contractes predoctorals per a la realització de tesis doctorals  [ Termini: De principi a finals d’octubre]
 • Ajuts a Doctorats Industrials DI-2019  Ajuts a empreses i centres de recerca per al desenvolupament de projectes de doctorat industrial [ Termini: 3 terminis de març a desembre]
 • Ajudes a la mobilitat per a estances breus i trasllats temporals. Reforçar la internacionalització de la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la seva incorporació a un centre o grup de recerca rellevant en l’àmbit
  internacional [ Termini: finals d’octubre a mitjans de novembre]
Beques per la recerca i investigació

Consultar convocatòries

Si el teu tema d’investigació està lligat a un territori concret o a una temàtica específica, busca beques i ajuts propis del territori o entitats que hi tinguin especial interès.

 • Suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019)  Neix amb l’objectiu de donar suport als grups que desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents àrees científiques amb l’objectiu d’impulsar la seva activitat i l’impacte científic, econòmic i social, així com promoure la projecció internacional de la seva recerca.

Beques i ajuts per altres estudis especials

Beques per projectes de recerca, experimentació (art, tecnologia...)

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Barcelona residency of Art. Es dirigeix a un públic interessat a professionalitzar-se com a artista. Els residents treballen en projectes personals mentre reben assessorament dels seus tutors i altres professionals externs relacionats amb el sector artístic/cultural: artistes, curadores, crítics i teòrics de l’art i la cultura, etc.
 • Beques Art Jove per a la mediació de projectes Persones interessades a desenvolupar processos de mediació, a títol individual o bé col·lectivament, residents a Catalunya i d’edat entre els 18 i els 35 anys. En el cas dels col·lectius (un màxim de deu persones), almenys la meitat dels membres han de complir els requeriments de residència i d’edat.
 • Beques Art Jove Mediació. A persones joves, residents a Catalunya, que tinguin entre 18 i 35 anys durant el 2020 i responguin al perfil professional del món d’artistes d’arts visuals, comissaris, educadors, editors, dissenyadors, historiadors, teòrics de l’art o altres tipologies d’agents culturals.

ÀMBIT TECNOLÒGIC

 • Convocatòria Programa Neotec . Les ajudes finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beques i ajuts internacionals

Beques internacionals

BEQUES CANIGó

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals

BEQUES MOBINT-MIF 2019-2020

Ajuts MOBINT-MIF 2019-2020:

Si estudies en una universitat catalana i has estat seleccionat o seleccionada per a una estada acadèmica de mobilitat, per al curs 2019-2020, sol·licita el teu ajut MOBINT-MIF.

És un ajut destinat a l’estudiant que ha estat seleccionat per a una estada acadèmica de mobilitat, per al curs 2019-2020, amb la finalitat de contribuir al finançament de les despeses que comporta cursar estudis en altres països: AJUTS PER A ERASMUS, PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL I PROGRAMA DE MILLORA I INNOVACIÓ EN FORMACIÓ DE MESTRES.

El temps màxim per al qual es concedirà l’ajut objecte d’aquesta convocatòria és de sis mesos, independentment de la durada de l’estada. Es concedirà un ajut de200 € mensuals, d’acord amb la durada de l’estada (màxim 6 mesos).

El termini per presentar les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins al 16 de setembre de 2019.

ERASMUS

Erasmus. Mobilitat d’estudiants d’institucions d’educació superior (Universitaris a l’estranger)  [ Termini: Finals d’abril a finals de maig] (Ministerio de Educación y Formación Profesional)

ERASMUS +

Erasmus +. Mobilitat d’estudiants d’institucions d’educació superior (Postobligatoris, Estudis Universitaris i Doctorats)   [ Termini: Finals d’abril a finals de maig] (Ministerio de Educación y Formación Profesional)

DIRECTORI DE TOTS ELS AJUTS DE GENCAT

Recull dels ajuts, beques i subvencions de Generalitat de Catalunya classificats per àmbits temàtics

Contacte
amb natros

}

Horaris

Sort: dilluns a divendres de 10 a 14h i dilluns de 16 a 18h
Esterri: dimecres de 10 a 14h i de 16 a 19h