Guia EduLleure #Pallars Sobirà

Recull d'informació útil i normatives per les activitats de lleure educatiu amb menors al Pallars Sobirà

Informació per a joves i famílies

Vols conèixer les activitats que es fan a la comarca?

Aquest és un recull de les activitats de lleure amb menors d’edat obertes a tothom que es fan al nostre territori.

Si organitzes una activitat i no apareix al llistat posa’t en contacte amb nosaltres!

Activitats de Lleure educatiu al Pallars Sobirà
Altres activitats a Catalunya i més enllà per majors d'edat

Informació per entitats de lleure

Vols organitzar una activitat de lleure educatiu al Pallars Sobirà? Revisa bé tota la informació relativa a normatives i recomanacions del territori que us acull ; )

Telèfons d'interès
 • Emergències (24h): 112
 • Urgències mèdiques (24h): 061
 • Oficina Jove
  (Incidències acampades)
  638 723 950
 • Mossos de Sort 973 65 88 85
 • Agents rurals 973 621 100
 • Recollida de residus / deixalleria
  666 408 002 (Sort)
  652 894 458 (Esterri d’Àneu)
Ajuntaments i Consell
CAP Salut i Farmàcies
Descarrega en vCard tots els contactes de CAPs i farmàcies

 • Emergències sanitàries: 061
 • Hospitals:
  973 652 255 (Tremp)
  973 640 004
  (Vielha)
  973 350 050 (Seu d’Urgell)

Consultoris de salut:

 • Cap de Sort: 973 621 465
 • Alins 973 624 405
 • Gerri de la Sal 973 662 008
 • Espot 973 624 045
 • Esterri d’Àneu: 973 626 060
 • La guingueta 973 626 067
 • Llavorsí 973 622 152
 • Rialp 973 621 456
 • Tírvia 973 622 074
 • Ribera de Cardós 973 623 265

Farmàcies:

 • Esterri d’Àneu 973 626 016
 • Espot 973 62 41 47
 • Llavorsí 973 622 218
 • Rialp 973 621 217
 • Sort 973 620 065
 • Urgències farmàcies 973658885
Normativa general per tot Catalunya

Si voleu fer una activitat de lleure, com ara uns Campaments o acampades, Camps de treball, Casals d’estiu i de vacances, Casals esportius, Colònies, Estades o campus esportius, Rutes, Rutes esportives, informeu-vos sobre com organitzar-la i notificar-la d’acord amb la normativa vigent sobre activitats en el web de la Direcció General de Joventut.

Consulteu aspectes clau del decret 267/2016 en aquests resums visuals:

 

Altres normatives

Terrenys d’acampada on es fan activitats d’Educació en el Lleure

 • Criteris sobre els requisits tècnics dels terrenys d’acampada Criteris de la Direcció General de Joventut sobre els requisits tècnics que han de complir els terrenys d’acampada on es desenvolupen activitats d’educació en el lleure. Aquests criteris s’adrecen i els han de complir els titulars i entitats gestores de terrenys d’acampada.
 • Normes generals d’ús dels terrenys d’acampada on es fan activitats d’educació en el lleure  NOU!
  Les persones titulars i/o les entitats gestores dels terrenys d’acampada on es fan activitats d’educació en el lleure tenen l’obligació de lliurar als grups usuaris un exemplar d’unes normes d’us que han de contemplar, com a mínim, les normes fixades en aquest document. De tota manera, però, els grups usuaris han de complir amb les normes que conté aquest document encara que el titular o gestor del terreny d’acampada no els l’hagi lliurat.
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE JOVENTUT A LA UNIÓ EUROPEA 

Si esteu planejant realitzar alguna activitat d’educació en el lleure amb menors d’edat a qualsevol país de la Unió Europea i us cal informació general sobre joventut, us facilitem un enllaç amb l’European Youth Information and Counselling Agency:

Terrenys d'acampada i Normatives locals del Pallars Sobirà

Descarregueu el fulletó informatiu comarcal en pdf

Sobre la comunicació de l’activitat a l’Ajuntament prevista al decret 267/2016

 • Per a comunicar l’activitat als Ajuntaments podeu consultar les seves dades de contacte al bloc lateral
 • La comunicació de l’activitat al Consell Comarcal no és obligatòria si ja s’ha fet la comunicació a l’Ajuntament on es realitza l’activitat tal com descriu el punt 7.1.b del Decret 267/2016. Tanmateix podeu fer-la també al Consell Comarcal presencialment, a través d’internet mitjançant instància genèrica (amb certificat digital o IdCat mòbil) o alternativament per correu electrònic a la bústia oficinajove@pallarssobira.cat.

Sobre les acampades:

 • Recordeu sol·licitar el permís per a l’ús de fogons en acampades a l’oficina comarcal dels Agents Rurals (973 62 08 04) i consultar l’estat del mapa del Pla ALFA durant l’activitat que anul·laria aquest permís en cas de risc màxim.
 • Recordeu demanar autorització per aquelles activitats que pernocten en les zones protegides del Parc Natural (PNAP). Consulteu també la normativa del Parc Natural.
 • L’acampada està prohibida al Parc Nacional, consulteu la normativa del Parc Nacional (PNASM) en cas d’anar-hi.
 • Per conèixer l’estat del terreny, riscos i/o la disponibilitat de fonts per a la vostra ruta, el millor és contactar amb els tècnics del Parc Natural i/o els Agents Rurals: Agents rurals (973 621 100), Parc Natural de l’Alt Pirineu (973 62 23 35 / pnaltpirineu@gencat.cat), Parc Nacional d’Aigüestortes (973 624 036)

Normatives específiques i/o municipals:

Sobre la conservació del medi i el tractament d’aigües brutes:

 • No es permet l’ús del foc, més enllà del foc amb gas butà per a cuinar i sempre i quan es tingui el preceptiu permís dels Agents Rurals.
 • Dins i fora de les zones protegides de l’entorn natural cal ser especialment cautelosos per evitar l’abocament de deixalles o qualsevol altre dany que es pugui produir al medi. No es permet la recol·lecció ni la col·locació de cap espècie animal o vegetal en l’entorn natural.
 • Per a la gestió de les aigües residuals de la neteja dels estris de cuina i vaixella cal, almenys, fer un clot d’aigües residuals amb les dimensions adients per a les places del terreny. Per fer-ho, caldrà comptar amb una capa de sorra, una o dues de graves i una altra més de branquillons. S’haurà de cobrir tot amb xarxa mosquitera. Aquesta infraestructura no pot situar-se prop de punts d’aigua, corrents d’aigua o en prats humits. Aquesta instal·lació s’ha de netejar setmanalment per tal que no perdi la seva funcionalitat en cap moment. Les restes d’aquesta neteja (branquillons…) s’han de separar adequadament i portar-les a la deixalleria.
 • Els altres residus que es generin (olis, plàstics…) s’han de gestionar segons la normativa vigent i portar-los a la deixalleria.
 • A la zona d’acampada no podrà haver-hi residus a la nit fora de cap contenidor perfectament tancat, per tal d’evitar l’accés de la fauna salvatge a aquest recurs.
 • En el cas que el contenidor estigui ple abans de la recollida, seran els promotors de l’activitat els qui hauran de transportar els residus a la deixalleria o avisar a la deixalleria al 666 408 002
 • Cal recordar que moltes activitats d’ús públic dins de zones protegides com el Parc Natural estan regulades, amb la qual cosa cal recordar als usuaris que s’han de tramitar, si s’escau, les pertinents autoritzacions per practicar-les a l’òrgan gestor del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Sobre els terrenys d’acampada:

No existeix (de moment) un registre oficial de terrenys d’acampada a la comarca. Tanmateix algunes entitats de gestió i/o propietaris en fan difusió pública. Us llistem tot seguit els terrenys que ens consten. El fet de llistar aquests terrenys no implica que es garanteixi el compliment dels articles 7.1 i 7.2 del Decret 267/2016, doncs aquesta és una responsabilitat dels propietaris, de les entitats de gestió i dels Ajuntaments respectius.

Entitats de gestió que ens consta que operen al Pallars Sobirà:

Com funciona la recollida de residus (IMPORTANT!!)

Recordem que a la majoria de pobles de les valls del Pallars Sobirà s’ha implantat el sistema de recollida de residus “porta a porta” i això vol dir que ja no hi ha contenidors.

 • Des del Consell Comarcal s’estudia cada any la millor solució en cada cas. Consulteu el mapa de sota on es detalla la ubicació dels punts de recollida de deixalles “d’emergència” que s’han habilitat de forma especial per als campaments d’estiu en aquells municipis on NO hi ha contenidors.
 • També disposeu de les deixalleries de Sort (973 620 310 / 666 408 002) i Esterri d’Àneu (652 894 458) com a punts de recollida de residus i recollida de residus “especials” (olis, ferralla, embalums, etc). Consulteu horaris.
 • En cas de dubtes o incidències o contenidors plens truqueu al telèfon d’atenció ciutadana del servei: 609 028 572

Calendari setmanal de recollida:

Mapa de punts de contenidors d’emergència:

Com funciona la recollida porta a porta?

Es recullen les següents fraccions: Envasos, Paper, Vidre, Resta i Orgànica. Hi ha contenidors per a cada una d’aquestes fraccions. La fracció orgànica és la més “conflictiva” ja que, per poder fer un compost de qualitat, és imprescindible  que vagi dins de bosses compostables. Aquestes bosses les subministrem des del Consell Comarcal als propietaris dels terrenys d’acampada gratuïtament. També hi ha la opció de donar contenidors de la fracció orgànica pel campament en concret i que els responsables, un cop plens, els portin a la zona de contenidors comunitaris.

Fracció orgànica:  S’entén com a fracció orgànica les restes vegetals, restes de menjar, paper de cuina, etc. Aquesta fracció sempre ha d’anar en bosses compostables. Aquestes bosses les ha de subministrar el propietari del terreny d’acampada.

Àrea  de contenidors: Cal tenir en compte que la zona de contenidors esta dimensionada per una població concreta. A les èpoques d’estiu, degut al turisme, campaments, etc.. augmenta molt la població i els contenidors poden quedar desbordats.

Des del servei de recollida incrementem la dotació de contenidors i la freqüència de recollida però cal avisar al servei si els contenidors estan plens. El telèfon del servei de recollida és el 973 620 310 / 666 408 002

Tancament del campamentUn cop s’acaba el campament, i es deixa net el terreny d’acampada, s’hauran de triar els residus que se’n hagin generat. Els residus tals com tendals, plàstics, roba, bidons, ferralla, fustes, olis de cuinar, …. que no són propis de cap de les fraccions típicament municipals (paper, envasos, vidre, resta i orgànica) s’hauran de portar a alguna de les dues deixalleries de la comarca ubicades a Sort i a Esterri d’Àneu.

Recomanacions generals (Guia Anem preparats de la DGJ)

L’Anem preparats, que publica la Direcció General de Joventut, ofereix una sèrie de consells i recomanacions, especialment en matèria de prevenció i salut, amb l’objectiu de garantir que les activitats d’educació en el lleure tinguin un bon nivell qualitatiu i es facin en condicions de seguretat i integritat física per als participants, i que es respecti el medi natural que les acull.

 

Per a més info Ves a la guia web

Altres Informacions i consells a tenir en compte:

Busques informació sobre instal·lacions juvenils legalitzades?

 

Consulta el web de la DGJ sobre normatives, tràmits i altres informacions d’interès sobre les Instal·lacions Juvenils.

Vols formar-te com responsable de lleure educatiu?

Informació per propietaris/es i entitats de gestió de terrenys d’acampada

Ofereixes un terreny d’acampada? Informa’t de les normatives bàsiques que ho regulen ; )

Ets propietari/a d'un terreny d'acampada?

Vols publicar el teu terreny d’acampada en aquest web? Comprova que compleixes la normativa i posa’t en contacte amb l’Oficina Jove a oficinajove@pallarssobira.cat
Normativa general per tot Catalunya

TERRENYS D’ACAMPADA ON ES FAN ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

 — CONSULTEU MESURES GENERALS PER COVID19 DE DGJ (GENCAT) — Disponible també al web informatiu comarcal

Els terrenys d’acampada, només poden ser destinats a grups organitzats que formin part d’una associació legalment reconeguda i quan l’acampada tingui una finalitat educativa, esportiva o d’utilitat social, no són instal·lacions legalitzades com ho són els campaments juvenils, i el seu marc normatiu es circumscriu (de moment) al decret 267/2016 que regula les activitats de lleure amb menors i a les normatives municipals que hi pugui haver. Consulteu la informació de DGJ al respecte al seu web.

L’article setè del decret 267/2016 diu al respecte:
Les acampades juvenils que es realitzin fora d’una instal·lació o lloc d’acampada degudament autoritzada per organisme competent, han de:

 • 7.1 han d’estar situades: 
  • a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i als quals s’hi puguin produir esllavissades.
  • b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
  • c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s’entén com el recorregut des del punt d’acampada fins a la via de comunicació.
  • d) Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’incendi forestal.
 • 7.2 han de disposar de: 
  • a) El permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l’acampada, o d’una persona autoritzada per aquest propietari.
  • b) La còpia de l’escrit pel qual es comunica la realització de l’activitat a l’ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es du a terme aquesta activitat.
  • c) […]
  • d) El protocol d’actuació en emergències, elaborat pel propietari del terreny on es fa l’acampada o, si no és possible, per la pròpia entitat que organitza l’activitat, que inclogui, com a mínim, el sistema d’obtenció d’informació sobre situacions de risc, el sistema d’avís, el pla d’evacuació i altres mesures de protecció a aplicar, d’acord amb el lloc, els dies i el nombre d’assistents.

A més a més la DGJ des d’aquest 2018 exigeix també el compliment de criteris sobre requisits tècnics i normativa general d’ús.

 • Criteris sobre els requisits tècnics dels terrenys d’acampada  NOU!

  Criteris de la Direcció General de Joventut sobre els requisits tècnics que han de complir els terrenys d’acampada on es desenvolupen activitats d’educació en el lleure. Aquests criteris s’adrecen i els han de complir els titulars i entitats gestores de terrenys d’acampada.

 • Normes generals d’ús dels terrenys d’acampada on es fan activitats d’educació en el lleure  NOU!

  Les persones titulars i/o les entitats gestores dels terrenys d’acampada on es fan activitats d’educació en el lleure tenen l’obligació de lliurar als grups usuaris un exemplar d’unes normes d’us que han de contemplar, com a mínim, les normes fixades en aquest document. De tota manera, però, els grups usuaris han de complir amb les normes que conté aquest document encara que el titular o gestor del terreny d’acampada no els l’hagi lliurat.

Normes específiques al Pallars Sobirà

L’ús d’aquests terrenys per a l’acampada d’activitats de lleure regulades pel Decret 267/2016 està subjecte en primer lloc a la voluntat de la persona propietària, que ha de signar un permís a l’entitat que realitzarà l’activitat, a la normativa municipal corresponent i al propi Decret 267/2016 així com a la resta de normatives que li puguin ser d’aplicació, i sovint als requisits que estableixin sota el seu criteri i responsabilitat les entitats de gestió que els ofereixen, com Campaments.cat i Acampada.org.

 

Ens consta que hi ha o hi ha hagut (sense perjudici que n’hi pugui haver d’altres) normatives municipals que regulen també l’acampada als ajuntament d’Alins, a l’Alt Àneu i algún acord a l’Ajuntament de La Guingueta d’Àneu.

Sobre els terrenys ubicats en Zones protegides:

Per aquells terrenys ubicats dins dels límits del Parc Natural – PNAP (en verd al mapa) cal demanar autorització expressa.

L’acampada lliure al Parc Nacional d’Aigüestortes està prohibida segons la seva normativa, per més informació consulteu amb el Parc Nacional (973 624 036).

Els terrenys ubicats en zones protegides de reserva de caça i similars hauràn de notificar-ho a l’òrgan competent i/o als Agents rurals, per prevenir possibles accidents o incompatibilitat temporal d’activitats.

Taxes i altres obligacions

Els terrenys d’acampada generen residus i són una activitat més regulada per la taxa d’escombraries comarcal. Poseu en contacte amb el servei de Medi Ambient del Consell Comarcal per conèixer més sobre aquesta qüestió i per donar d’alta o baixa la vostra activitat.

Sobre la recollida de residus

El servei de Medi Ambient del Consell Comarcal ofereix als titulars / propietaris/es de terrenys d’acampada la possibilitat d’entregar a l’inici de temporada uns contenidors portàtils de mitja capacitat per a facilitar el transport de residus dels grups d’activitats de lleure a la zona de contenidors més propera. També s’ofereix en alguns casos la possibilitat (en forma d’experiència pilot) de fer la recollida porta a porta en alguns terrenys (segons ubicació). Poseu-vos en contacte amb el servei de Medi Ambient per aquesta o altres qüestions relacionades al Telèfon 609 028 572 / correu electrònic.

Sobre la conservació del medi i el tractament d’aigües brutes:

 • No es permet l’ús del foc, més enllà del foc amb gas butà per a cuinar i sempre i quan es tingui el preceptiu permís dels Agents Rurals.
 • Dins i fora de les zones protegides de l’entorn natural cal ser especialment cautelosos per evitar l’abocament de deixalles o qualsevol altre dany que es pugui produir al medi. No es permet la recol·lecció ni la col·locació de cap espècie animal o vegetal en l’entorn natural.
 • Per a la gestió de les aigües residuals de la neteja dels estris de cuina i vaixella cal, almenys, fer un clot d’aigües residuals amb les dimensions adients per a les places del terreny. Per fer-ho, caldrà comptar amb una capa de sorra, una o dues de graves i una altra més de branquillons. S’haurà de cobrir tot amb xarxa mosquitera. Aquesta infraestructura no pot situar-se prop de punts d’aigua, corrents d’aigua o en prats humits. Aquesta instal·lació s’ha de netejar setmanalment per tal que no perdi la seva funcionalitat en cap moment. Les restes d’aquesta neteja (branquillons…) s’han de separar adequadament i portar-les a la deixalleria.
 • Els altres residus que es generin (olis, plàstics…) s’han de gestionar segons la normativa vigent i portar-los a la deixalleria.
 • A la zona d’acampada no podrà haver-hi residus a la nit fora de cap contenidor perfectament tancat, per tal d’evitar l’accés de la fauna salvatge a aquest recurs.
 • En el cas que el contenidor estigui ple abans de la recollida, seran els promotors de l’activitat els qui hauran de transportar els residus a la deixalleria o avisar a la deixalleria al 609 028 572 / 666 408 002
 • Cal recordar que moltes activitats d’ús públic dins de zones protegides com el Parc Natural estan regulades, amb la qual cosa cal recordar als usuaris que s’han de tramitar, si s’escau, les pertinents autoritzacions per practicar-les a l’òrgan gestor del Parc Natural de l’Alt Pirineu i/o els organismes de la resta de figures de protecció.

Informació per administracions i serveis d’emergència

Vols saber quines activitats de lleure amb menors es fan a la comarca i on? ; )

Coordenades de terrenys d'acampada

Consulta el mapa online / consulta registres online

Descarrega en KML (zip) / CSV

Accés a la Base de dades de DGJ

No saps quin és el teu usuari i mot clau?

Posa’t en contacte amb l’Oficina Jove del Pallars Sobirà o la DGJ.

Activitats notificades i incidències
Informació de seguiment en viu per part de l’Oficina Jove:

Activitats notificades:

A data 25/06/2020 consten aquestes activitats notificades al Pallars Sobirà per municipi:

Activitats per mes al 2020 i 2019

Activitats per tipus al 2020 i 2019

Incidències per tipus:

Visites de seguiment realitzades:

Protocol d'informació pel seguiment d'incidències

INSTRUCCIONS DE DGJ PER AL SEGUIMENT I VISITES DE LES ACTIVITATS:

PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIES AMB ACTIVITATS DE LLEURE:

En cas d’emergències (diferents del Covid19) cal seguir els protocols establerts municipals i comarcals.

En cas d’incidències es pot contactar (per aquest ordre) amb:

 • Propietari del terreny d’acampada / Entitat de gestió del terreny
 • Ajuntament
 • En tots els casos cal avisar via SMS o trucada al 638723950 / EMAIL (oficinajove@pallarssobira.cat) a l’Oficina Jove del Pallars Sobirà per tal que es pugui fer el degut seguiment de qualsevol incidència.

Consulteu mesures per covid19:

Documentació d’interès per facilitar a usuaris/es i/o propietaris/es
Tutorial per accedir a la BBDD d’activitats notificades a DGJ

1) Accedir a la BBDD (http://dps.gencat.cat/jov_notis_web/AppJava/pagelogin.do) amb usuari i mot clau de cada ajuntament (si no el recordeu contacteu amb l’Oficina Jove):

2) Aleshores es pot fer una cerca pels criteris que es vulgui (data, tipus d’activitats, municipi, etc):

3) Resultat d’aquesta cerca es poden consultar els registres d’activitats notificades a DGJ en pantalla i podem o bé consultar la notificació sencera i amb detall clicant damunt el número de registre o bé exportar llistats en format XLS (llistat complet amb totes les dades o llistat només de telèfons de contacte per activitat):

Si cliquem al registre, al peu hi trobem opcions per imprimir la notificació original per exemple:


Contacte
amb natros

}

Horaris

Sort: dilluns a divendres de 10 a 14h i dilluns de 16 a 18h
Esterri: dimecres de 10 a 14h i de 16 a 19h