recursos per la millora professional

I si no trobes el que busques…

EL CURRÍCULUM. 4 CONSELLS

4 CONSELLS

• Ha de ser breu, concís, per tant, cal que organitzeu bé la informació; Cal seguir una estructura (encapçalament, dades personals, formació, experiència laboral) Recorda! Com a màxim 2 fulls
• Utilitzeu marges i espais per facilitar la lectura.
• No feu servir la primera persona (jo vaig estudiar, jo vaig treballar…). És millor que utilitzeu substantius i/o infinitius per descriure llocs, èxits i feines desenvolupades.
• Tampoc cal parlar de pretensions econòmiques, ja es tractarà a l’entrevista.
• Sigueu sincers: Totes les dades han de ser verídiques; tot i així, cal destacar els aspectes positius i “amagar” allò que no interessi.
• Compte amb les faltes d’ortografia!
• Si incorpores una fotografia, ha de ser recent, de bona qualitat, i s’ha de posicionar al marge dret de la primera pàgina. Intenta que sigui una fotografia original.

Fitxa d’anàlisi d’un currículum

1. A primera vista, dona una impressió impecable, de claredat i ordre?
2. La claredat del full (mecanografiat i fotocopiat), és perfecta?
3. El paper és de bona qualitat?
4. Els paràgrafs estan ben separats?, es respecten els espais?
5. S’han eliminat tots els retocs i correccions?
6. L’ortografia és correcta?
7. Les frases són curtes?
8. Totes les paraules utilitzades són senzilles i concretes?
9. Les dates s’expressen de la mateixa forma a tot el currículum?
10. S’ha exclòs tota la informació que pot ésser interpretada negativament?
11. S’ha expressat la “disponibilitat immediata”?
12. S’han anomenat activitats extraprofessionals i s’han destacat qualitats personals desenvolupades en elles?

COM FER UNA CARTA DE PRESENTACIÓ

La carta de presentació és un document independent del currículum que et convé escriure quan respons a una oferta de feina o et presentes a una empresa per despertar l’interès dels seus representants. Pot determinar que es llegeixin el teu currículum amb més deteniment i decideixin de convocar-te a una entrevista professional. Per tant, la carta ha d’enriquir el currículum i ha de subratllar els punts forts de la teva candidatura i el teu interès pel lloc o l’empresa a la qual t’adreces. Mira’n uns quants models d’exemple i segueix els suggeriments per a escriure-la.

 

 

RESPOSTA A UN ANUNCI

AUTOCANDIDATURA

 

Contacte
amb natros