Quin suport a per a fer què?

L’Oficina Jove del Pallars Sobirà ofereix els seus serveis i recursos als Ajuntaments de la Comarca perquè desenvolupin les seves pròpies polítiques de Joventut. Les polítiques de joventut dels Ajuntaments han d’intentar donar resposta als reptes i demandes dels i les joves del seu municipi amb els recursos disponibles (que sobretot i sovint són escassos en mitjans humans) i des de la seva posició de proximitat. Per fer-ho es plantegen dos models bàsics de planficació: Els Plans Locals de Joventut i el Projectes de dinamització Jove.

Pla Local de Jove Joventut (Pla jove d’ara endavant) és un conjunt de directrius que articulen les polítiques de joventut d’un Ajuntament. Aquest document guia totes les polítiques públiques en matèria de joventut que l’Ajuntament ha d’impulsar per els propers anys. Normalment, el Pla Jove és aprovat en Ple Municipal, això vol dir que té un suport ampli, més enllà del partit polític que es troba al Govern. I sovint pot optar a finançament, entre altres, de la Direcció General de Joventut.

Un Projecte de dinamització Jove és un programa d’accions que respon a uns objectius i necessitats prèviament identificades, defineixen uns destinataris i un calendari d’actuacions a desenvolupar per la millora d’alguns aspectes de la realitat dels joves d’aquell municipi. A diferència del primer requereix menys esforç per part de l’Administració local de diagnosi i planificació, però també es preveu, en principi, un suport de finançament menor per part de la Direcció General de Joventut que en el primer cas.

Els Plans Locals de Joventut s’emmarquen en l’estratègia definida al Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2016) i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJC 2020).

Els reptes que es proposa el Pla Nacional són aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa; en la transició laboral; en la transició familiar; promoure una vida saludable; treballar per a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació; vetllar per la cultura entre la població juvenil amb uns objectius socialment cohesionadors; i avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i inclusiva. I el Pla d’Actuació Territorial concreta objectius més específics i planteja possibles propostes d’intervenció.

Com es fa un Pla Local i què implica?

Evolució de Plans Locals i Projectes Joves al Pallars Sobirà

 • Ajuntament de Sort: 2005-2016
 • Ajuntament d’Esterri d’Àneu (Mancomunat Valls d’Àneu): 2008-2016
 • Ajuntament de Llavorsí: 2008-2012 *
 • Ajuntament de Vall Cardós: 2008-2012 *
 • Ajuntament de Baix Pallars: 2010-2012
 • Ajuntament de Soriguera: 2010-2012
 • Ajuntament de Rialp: 2009 (esborrany)
 • Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Pla comarcal): 2005-06, 2007, 2008-12, 2013-2016

Consulta els Plans Locals i/o Projectes Joves vigents

 • Ajuntament de Sort (en procés de redacció nou Pla)
 • Mancomunitat de les Valls d’Àneu (en procés de redacció nou Pla)
 • Ajuntament de Soriguera (en procés de redacció nou Pla)

La figura del Tècnic Compartit

La figura del tècnic/a dinamitzador/a de Joventut compartit, és un servei del Consell Comarcal per ajudar els municipis petits amb pocs recursos humans perquè puguin disposar parcialment d’una persona dedicada en exclusiva a les tasques relacionades amb joventut i a desenvolupar les polítiques municipals en aquesta matèria.

Taula de regidors/es de joventut i alcaldes

Aquest és l’espai d’interlocució política on són cridats a participar tots els Ajuntaments de la comarca per tal de posar en comú: necessitats, recursos i prioritats. Amb l’objectiu final d’articular els objectius estratègics compartits en matèria de Joventut.

Resultats de la trobada de la taula de 2016:

Resultat de les dues sessions de treball amb Regidors/es i alcaldes/sses es va definir com a principal objectiu compartit “Fixar els joves al territori” oferint un futur laboral i promovent la cohesió.

Captura de pantalla 2016-06-14 a les 13.55.36

Resultats de la trobada de la taula de 2013:

Al novembre de 2013 es van escollir 8 reptes i es van proposar 6 propostes d’intervenció.

Consulteu el detall dels resultats en aquest enllaç.