Convocatòria d’Ajuts de Lloguer: Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

A qui va dirigit: 

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Organisme responsable: 

Normativa:  

Subvencions per al pagament de lloguer 

Què necessiteu fer?   Sol·licitar la subvenció. Any 2019

Per a més informació del tràmit d’aquest ajut, contactar amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal.