El passat 9 d’octubre, vam realitzar un taller d’habitatge, amb l’objectiu de conèixer els passos a tenir en compte a l’hora de signar un contracte de lloguer d’un habitatge.


Punts a tenir en compte:

  • Abans de signar, demanar al propietari la documentació i revisar l’estat de l’habitatge.
  • Llegir atentament el contracte, i tenir presents els nostres drets com a llogater/eres. 
  • En marxar de l’habitatge, hem de signar un document amb el propietari on consti la data que marxem, les lectures dels comptadors de subministraments, els desperfectes que hi hagi i el compromís del propietari de retornar la fiança.

Per més informació, us deixem la documentació utilitzada el dia del taller, on trobareu un contracte amb i sense clàusules abusives, un pwp i una infografia.