EL PROGRAMA

EL TLN MOBILICAT facilita que joves d’entre 18 i 29 anys que no treballen ni estudien puguin fer pràctiques formatives no remunerades a entitats o empreses, públiques o privades, d’estats membres de la Unió Europea durant un període de 2 a 4 mesos.

L’objectiu del programa és facilitar la inserció laboral dels joves mitjançant un itinerari personalitzat d’acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu a l’estran ger, a partir dels – seus interessos i motivacions. El programa pretén generar noves oportunitats per a aquests joves per accedir al mercat de treball i aconseguir una ocupació de qualitat.

FUNCIONAMENT

S’ofereix l’estada a una destinació on hi participaran joves que realitzen pràctiques a empreses i seran acollits per una entitat del país que els oferirà l’allotjament i l’acompanyament durant les 
pràctiques.

En aquesta edició es farà una estada de dos mesos a Alemanya entre el 16/03/21 i el 13/05/21. 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Joves entre 18 i 29 anys a l’atur.
 • Inscrits al programa Garantia Juvenil.
 • Demandants d’Ocupació (DONO).
 • Requisits acadèmics: ESO + formació professionalitzadora
  d’un mínim de 200h.
 • Sense experiència laboral en l’àmbit dels estudis cursats
  (No es té en consideració una experiència laboral inferior a
  dotze mesos).
 • Amb una formació bàsica d’idiomes

DADES DE CONTACTE

www.enfoc.cat/europa
600 557 361 – 680 725 709
Contacte: jgarriga@aalba.cat (Judit Garriga)