Aquest taller està dirigit per a joves amb projectes d’autoocupació o amb empreses de creació recent que compten amb la comunicació en línia per arribar als seus clients potencials.

L’objectiu d’aquest taller és posar en pràctica eines i conèixer recursos per comunicar-nos visualment.